DIVKO.sk
stránka v rekonštrukcií

Advokátska kancelária

JUDr. Dušan Divko (st.)
advokát
Tel: +421 42 4325 400, mobil: +421 905 344 479
adk@divko.sk

JUDr. Gabriela Holmová Divková, MBA
advokát
Mobil: +421 907 705 377
gabi@divko.sk

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA (ml.)
advokát
Mobil: +421 905 530 973
dusan@divko.sk

JUDr. Ing. Elena Divko, PhD.
advokát
Mobil: +421 915 979 323
elena@divko.sk

Prenájom priestorov

JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA (ml.)
Mobil: +421 905 530 973
dusan@divko.sk

Grilly Big Green Egg

Viac informácií na webe biggreenegg.sk